Webbplats för Finlands yrkesfiskare, med uppgifter om fiskets utveckling, nät och ryssjor, trålfiske, vanliga fiskar, fiskekvoter mm. Även statistiska uppgifter och om förbundets verksamhet.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.