Finlands Svenska Idrott bevakar den riksomfattande svenskspråkiga idrottens intressen. På sidorna finns information om barn- och ungdomsverksamheten och motionsverksamheten samt utbildning.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.