Rooman ja Bysantin hallitsijat Augustuksesta Constantinus IX Pelagosukseen. Sivut sisältävät halitsijaluettelon, elämäkertatietoja keisareista, tärkeiden hallitsijadynastioiden sukupuita, luetttelon merkittävistä taisteluista sekä karttoja.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.