Suomen Akustikusneurinoomayhdistyksen sivulla on tietoa akustikusneurinoomasta, sen hoidosta sekä vertaistuesta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.