Tom Tits Experiment är ett vetenskapscentrum i Södertälje. På fyra våningsplan och ute i en park finns naturvetenskapliga och tekniska experiment som man kan prova själv. På webbplatsen finns uppgifter om experimenten och vetenskapscentrets verksamhet och särskild information för skolor.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.