Englantilaisen koulun kotisivuilla kerrotaan perustiedot koulusta, sen päämääristä, tavoitteista ja maksuista sekä annetaan yhteystiedot.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.