Finlands svenska hembygdsförbunds webbplats innehåller information om föreningen, dess verksamhetsformer, kulturpolitiska ambitioner och en presentation av styrelsens sammansättning. Vidare finns information om aktuella evenemang och uppgifter om medlemstidningen Hembygden. Kontaktuppgifter till föreningens verksamhetsledare och kansli ingår.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.