Info om föreningens verksamhet samt om biodling, honung, varroa-kvalstret mm. Dessutom ingår ett antal honungsrecept och en förteckning över biodlare med (direkt)försäljning i svenska Österbotten.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.