Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo talousarvion toteutumista ja tarkastaa EU:n tulot ja menot.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.