Missionskyrkan i Finland (MKF) består av 17 självständiga församlingar som finns på olika orter i Svenskfinland. Utöver det dagliga församlingsarbetet bedriver MKF missions- och biståndsarbete på många håll i världen. Webbplatsen innehåller information om verksamheten i Finland och utomlands och tidningen På väg.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.