Webbplatsen demokrati.fi samlar ihop tjänster och information som anknyter till deltagande och medborgarinflytande. På webbplatsen finns den offentliga förvaltningens gemensamma elektroniska demokratitjänster och bakgrundsinformation om samhälleligt deltagande. Med hjälp av webbplatsen kan du delta i beredning av ärenden och påverka beslutsfattandet.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.