Lärkkulla är stiftsgård i Borgå stift som fungerar som folkhögskola. Nästan all vidareutbildning för kyrkans svenskspråkiga anställda är förlagd hit. På webbplatsen finns information om kurser, utbildningar, konferenstjänst, gästhem. retreater och stiftsgården. Korta presentationer på finska och engelska.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.