En sida som skapats och upprätthålls av Europeiska kommissionen för att ge allmänheten bättre tillgång till information om kommissionens initiativ och om EU-politik i allmänhet. Kommissionen strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Sidorna innehåller antingen information om EU eller om medlemsstaterna och varje enskild medlemsstat ansvarar för text och länkar på de egna sidorna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.