I EvenemaX evenemangskalender hittar du information om evenemang som ordnas i Svenskfinland. Kalendern är tvåspråkig.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.