Arbets- och näringstjänsternas (TE-tjänsternas) sidor finns uppgifter om lediga arbetsplatser, adresser till arbetsbyråer och information om den service byråerna kan ge. Vidare finns information om anställningsförhållanden, yrken och utbildning såsom arbetskrafts- läroavtals och övrig utbildning.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.