Social- och hälsovårdsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets ansvarssektorer, organisation, uppgifter och verksamhet. Därtill finns aktuell information om olika projekt, pressmeddelanden och förteckning över publikationer och ett flertal broschyrer. Många av dessa är i webbformat. Kontaktuppgifter samt länkförteckning ingår.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.