Ajankohtaistietoa Ruotsin energiahuollosta, erityisesti ydinvoimasta, tietoa säteilystä, maailman maiden ydinenergiatilanteesta sekä ydinenergian ympäristövaikutuksista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.