Allärs (Allmän tesaurus på svenska) är en översättning av YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto). Tesauren är tvåspråkig och under den svenska huvudtermen syns den finska motsvarigheten. Åbo Akademis bibliotek ansvarar tillsammans med Helsingfors universitetsbibliotek för Allärs.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.