Jägarnas centralorganisation övervakas och leds av jord- och skogsbruksministeriet. På sidorna redogörs för organisationen och dess verksamhet, bl.a. utges tidskriften Jägaren. Information bl.a. om jaktvårdsdistrikten, jaktvårdsföreningarna och examina för jägare samt jakttider och jaktbegränsningar.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.