På webbplatsen ger Svenska litteratursällskapet i Finland ut i en fritt tillgänglig textkritisk och kommenterad digital utgåva av Zacharias Topelius produktion. Utgåvan planeras omfatta tjugo delar av varierande omfång. Webbplatsen innehåller också bakgrundsmaterial om Topelius liv, och arbete som författare och övriga verksamhet. Också en bildbank ingår.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.