Humanististen alojen opiskelijoille suunnattu sivusto ohjaa tutkimusmenetelmiin liittyvissä kysymyksissä: tutkimuksen ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat, aineistonhankintamenetelmät, aineistonanalyysimenetelmät ja tieteenfilosofiset suuntaukset.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.