Keskus on maakunnallinen kalatalouden asiantuntija- ja kehittämisjärjestö. Sen sivuilla on mm. tietoa alueen vesistöistä ja niiden rapu- ja kala-kannoista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.