International Freedom of Expression Exchange Clearing House on sananvapauden valpas vahti. The IFEX Action Alert Service hakutietokannassa on 4500 jäsenorganisaatioiden toimittamaa raporttia sananvapauden loukkauksista maailmassa.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.