Webbsidorna innehåller information om språklagen och myndigheternas skyldigheter, individens språkliga rättigheter, handläggningsspråk, lagstiftning och betänkanden, skylktar och konsumtionsnyttigheter samt tjänstemännens språkskyldigheter.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.