Finlands Svenska Lärarförbund är en organisation för svenskspråkiga lärare och rektorer i alla slags skolor och högskolor. Förbundet är underställt AKAVA. PÅ sidorna finns grundfakta om verksamheten, kontaktinformation, facktidskriften Läraren i sin helhet, med arkiv, samt nyhetsspalt. Länkar till andra motsvarande förbund och till medlemsförbunden.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.