I tjänsten Bli medlem i kyrkan är det möjligt att lämna sin medlemsansökan till den evangelisk-lutherska kyrkan via nätformulär.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.