Marjo & Pekka Kallio har sammanstält en finsk-svensk lista namn på populära seriehjältar och sagofigurer. Förteckningen har tidigare ingått i tidskriften Språkbruk, 4/1993.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.