Arabesque, Ballotté, Coupé jeté en tournant, Grand Jeté ja kymmenet muut baletin ranskalaisperäiset ammattitermit saavat sivulla selityksensä englanniksi. Jotkut termit selvitetään QuickTime-videoiden avulla.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.