Suomalais-venäläiseen sanastoon on koottu noin 11 500 kirja-alan hakusanaa. Pääpaino on bibliografiaan ja kirjastotoimeen liittyvällä termistöllä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.