Om sagotering, en metod för språkutveckling som också beaktar bl.a. barnens egen berättarkultur. Mångsidiga länkar inom området, såsom tillämpningar inom (social)psykologi och litteraturvetenskap.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.