Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Här visas svenska trender och traditioner i utställningar om hem och bostad, kläder och mode samt seder och bruk. På museets webbsidor finns information om samlingarna och utställningarna, samt material för skolor.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.