Svenska ämnesord innehåller ungefär 30 000 ämnesordskombinationer inom alla ämnesområden. Här kan man hitta ämnesord för sökning i olika databaser samt för indexering av olika slags material. SAB-klassen anges parallelt. Databasen innehåller endast ämnesorden och klass, ingen information om böcker, artiklar och elektroniska resurser.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.