För bättre undervisning i de matematiska ämnena (främst matematik, fysik, kemi). På centrets webbsida hittar du bl.a. ett \bibliotek\ med artiklar om inlärning (t.ex. Piaget och konstruktivism), arbetsmetoder (t.ex. kreativ problemlösning), läroplaner och läroplansreformen samt datorer i undervisningen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.