Viiden vietnamilaisen ja yhden amerikkalaisen tarinat kertovat Vietnamin sodasta ja ajasta sen jälkeen. Sivuilla on myös paljon tietoa Saigonista (Ho Chi Minhin kaupunki) ja nykypäivän Vietnamin liike-elämästä, musiikista ja turismista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.