Jord- och skogsbruksministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Enheter, ämbetsverk och anstalter som underlyder ministeriet presenteras. Aktuella pressmeddalend ingår också på sidorna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.