Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska organisationer och samfund som har intresse av terminologiarbete, samt utbildning och forskning i terminologi. Webbplatsen innehåller fakta om organisationen Nordterm, information om utvecklingsprojekt, länkar till nordiska webbplatser med terminologisk information och Nordtermbanken som är en flerspråkig nordisk termbank med terminologi från olika fackområden.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.