Socialförbundet FSSF är en finlandssvensk intresseorganisation för personer och mindre föreningar inom social- och hälsovård. Medlemsärenden, kontaktuppgifter, kurser och tips på andra aktualiteter.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.