Helsingfors stadsmuseum ger på sina sidor information om muséet, uppgifter om utställningar och evenemag. På sidorna också bildmaterial och webbutställningar

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.