Trafikskyddet är en nationell centralorganisation, som arbetar för en säkrare trafik. På sidorna finns information om förutseende körning, fotgängare, bilister, cyklister, mopedister, motorcyklister och snöskoterkörning, samt trafikråd, trafikfostran, statistik och forskning. Sidorna innehåller också material för lärare.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.