Åbo konstmuseums webbplats innehåller information om museets samlingar, museibyggnaden och museets historia. Samlingarna presenteras också i form av ett bildgalleri med verk av kända inhemska konstnärer. Vidare finns uppgifter om tidigare, pågående och kommande utställningar. Information om öppettider, kontaktuppgifter och länkförteckning ingår på sidorna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.