Forsknings- och utvecklingsarbetet vid svenska Äldrecentrum kretsar kring områden som socialt arbete (äldreomsorg), geriatrisk medicin, socialgerontologi o.dyl. En del av rapporterna kan laddas ner gratis som pdf-filer.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.