Vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö Suomen Meripelastusseura ry esittäytyy. Koulutusohjelma, yhteystietoja ja linkkejä sekä tietoa aluksista ja varainhankinnasta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.