Om Diabetesförbundet, diabetesprevention och -vård, inkl. basfakta om sjukdomen, självtest, statistik och möjlighet att beställa material och publikationer. Mångsidigt om dieten - se också tidningen Diabetes' svenska bilaga (arkiv från år 2000-) för recept mm.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.