Om 1700-talets geografi och kartor, upplysningen och samtida leverne i Tornedalen, genom exemplet gradmätningsexpeditionen med vetenskapsmän som Anders Celsius och franska Pierre-Louis de Maupertuis.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.