European Patent Officen sivustossa voi hakea jo olemassa olevia patentteja sekä anoa patenttia. Sisältää Euroopan patenttirekisterin.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.