Finlands svenska metodistkyrka är en finlandssvensk kristen kyrka med ett tusental församlingsmedlemmar. Info om bl.a. metodistkyrkans tro (metodism) och församlingar runtom i Svenskfinland.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.