Ordboken innehåller 3.000 ord på svenska, norska och danska. Det är vanliga och välkända ord, men ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de skandinaviska länderna, ord där risken för missförstånd är stor.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.