Tiukasti eräaiheessa pysyttelevät messut järjestetään joka toinen vuosi, vuorovuosina Riihimäen erämessujen kanssa.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.