Arbets- och näringstjänsternas sakkunniga hjälper dig när du söker en lämplig lösning för din livssituation vad gäller utbildning, val av yrke eller karriär. På de här sidorna kan du läsa mer om de möjligheter som TE-tjänsterna erbjuder.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.