Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on tietoa liikunnasta painonhallinnan kannalta, liikakiloista ja liikalihavuuden ehkäisystä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.